Alle artikler
No items found.

Lavere karbonutslipp med Volvo EX30

Skrevet av
Jon-Magnus Thorbjørnsen
Publisert
15.3.2024

En ny livsløpsanalyse (LCA) av Volvo EX30 viser at bilen har det minste karbonavtrykket fra en Volvo-elbil noensinne*.

Bilens LCA ligger her, og konkluderer med at EX30 har et totalt karbonavtrykk på 23 tonn per 200 000 km – omtrent 60 prosent lavere enn Volvo XC40 (bensindrevet)**.

Rapporten identifiserer de viktigste materialene og prosessene som bidrar til bilens utslipp. Den fokuserer kun på utslipp av klimagasser (GHG), og dekker hele bilens livssyklus, fra utvinning og raffinering av råvarer til slutten på bilens levetid.

Bruk av elektrisitet fra vindkraft til lading av EX30 vil betydelig redusere bilens karbonavtrykk, sammenlignet med globale (42 prosent reduksjon) eller europeiske (22 prosent reduksjon) elektrisitetsblandinger**. Dette understreker behovet for å akselerere investeringer i fornybar energi globalt, slik at elbiler kan nå sitt fulle klimapotensial.

– Overgangen til elbiler er viktig for å begrense klimaendringene, men økt åpenhet om utfordringene er nødvendig for å ytterligere redusere utslippene. Ved å studere EX30s karbonavtrykk og identifisere bilens materialer og prosesser, ønsker vi å skape et kunnskapsgrunnlag for å kunne ta mer bærekraftige beslutninger internt i vårt selskap, og i bransjen som helhet, sier Jonas Otterheim, leder for klimahandlinger i Volvo Cars.

Volvo Cars har nå fullført livsløpsanalyser for karbonavtrykk for tre elbiler lansert siden 2019: Volvo EX40, EC40 og EX30. Ved å offentliggjøre rapportene håper selskapet å hjelpe kunder med å ta informerte beslutninger i valg av sin neste elbil.

Skritt for skritt

Volvo Cars' innstilling er at en bil ikke bare blir kjørt – den blir også designet, utviklet, bygget og transportert. Dette gir en rekke muligheter til å redusere klimagassutslipp og ta viktige skritt mot å nå selskapets bærekraftsambisjoner. Med EX30 tar Volvo Cars enda et skritt mot målet om å bli et helelektrisk bilselskap innen 2030 og et fullstendig klimanøytralt selskap innen 2040.

Andelen resirkulerte materialer i EX30 er den høyeste for en Volvo-bil, noensinne. Rundt en fjerdedel av aluminiumet og nesten en femtedel av stålet er resirkulert. I tillegg er rundt 17 prosent av all plast i bilen, fra innvendige komponenter til utvendige støtfangere, laget av resirkulert materiale.

Takket være initiativ på tvers av forsyningskjede og produksjon, har Volvo EX30 med LFP-batteri et "krybbe-til-grav"-utslipp på omtrent 14,8 tonn – litt over 60 prosent av modellens totale karbonavtrykk**. Dette er utslipp fra produksjon av materialer og bilen selv, ekskludert utslipp fra bilens bruk- og sluttfase.

Planen er å ytterligere redusere EX30s CO2-påvirkning ved å samarbeide med leverandører i hele verdikjeden. Innen 2025, for eksempel, jobber batterileverandørene med å redusere utslipp fra produksjon av LFP-batteriet med 20 prosent, og NMC-batteriet med 46 prosent. For å lykkes med dette tar leverandørene sikte på å erstatte strømbruk under celleproduksjon med fornybare energikilder, øke andelen resirkulert innhold i materialene og redusere utslippene i forsyningskjeden.

Produksjonen av EX30 startet i november 2023, og de første bilene ble levert til norske kunder i starten av 2024. Til nå har bilen mottatt flere prestisjetunge priser, inkludert Small SUV/Crossover of the Year i News UK Motor Awards, Carwow Car of the Year 2024 og Eco Warrior of the Year i TopGear.com Awards 2023, og Car of the Year i The Sun.


*det laveste karbonavtrykket til en helelektrisk Volvo-bil til dags dato gjelder globalt tilgjengelige produkter over 200 000 kilometer med kjøring med samme energimiks i bruksfasen

**basert på Single Motor med LFP-batteri (51 kWh) med 15 år og 200 000 kilometers kjøring, ved bruk av en gjennomsnittlig energimiks for EU28

No items found.