Åpenhetsloven

Fra 1. juli 2022 har alle rett til å be virksomheter som omfattes av åpenhetsloven om informasjon om hvordan de håndterer konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi i Bilbutikk1 respekterer og støtter grunnleggende menneskerettigheter, slik de fremkommer i internasjonale konvensjoner og norske lover i all vår virksomhet. Vi legger til grunn at all aktivitet skal samsvare med FN’s menneskerettigheter. De samme forventninger har vi til våre leverandører og underleverandører.  

Kontaktperson i Bilbutikk1 AS er konserndirektør Tom Lindegaard.

Mer informasjon om Åpenhetsloven kan du finne her.