Når du kjøper Volvo

Garanti på din Volvo

Det er med garantier som med sikkerhetsdetaljer; som oftest tenker man ikke på at de finnes, men om noe uforutsett skulle inntreffe, finnes det ikke noe som er viktigere. Volvos garantier er utformet for å gjøre din tilværelse med bilen så trygg og bekymringsløs som mulig – uansett hva som skulle inntreffe.

Volvo fem års nybilgaranti for kundeleverte biler f.o.m. 1. januar 2011 gjelder for bil og fabrikkmontert utstyr i fem år/100 000 km og inkluderer lakkgaranti.

I tillegg får du:

  • Tre års/100 000 km tilbehørsgaranti
  • Ett års reservedelsgaranti
  • 12 års garanti mot gjennomrustning
  • Fem års/80.000 km avgassgaranti
  • Forbrukerkjøpere har uavhengig av garantiens vilkår, begrensninger og varighet en lengste reklamasjonsfrist etter forbrukerkjøpsloven på fem år.

Les detaljer om Volvos garantier.


Veihjelp for din Volvo

Når du kjøper ny Volvo får du 3 års fri veihjelp utført av Viking Redningstjeneste AS i Norge og Vikings eller Mondial Assistance sine avtalepartnere i inn- og utland.


Med Volvo Veihjelp står du aldri alene. Dersom du ved et uhell eller driftstans har behov for assistanse, kan du kostnadsfritt benytte deg av Volvo Veihjelp. 

Tjenesten bygger på et ordinært medlemskap i Viking, ev. et kombimedlemskap (samordning mellom bilens forsikringsselskap og Viking Redningstjeneste AS).

Tjenesten er åpen 24 timer i døgnet, hele året og veihjelpen gjelder i 12 måneder fra utført Service 2.0. Hver gang du har Service 2.0 hos et autorisert Volvo verksted, forlenges veihjelpen med ytterligere ett år.

 

Veihjelpen kan benyttes ved alle slags uhell – også ved "selvforskyldte" feil som tom tank, fylling av feil drivstoff, tap av nøkler og utelåsing, men her er det visse begrensninger på dekningsomfanget. Klikk på her for å lese hva Volvo Veihjelp omfatter ved plutselig inntruffet feil på bil.

 

(Bruk denen linken i Her:

Les mer om hva Volvo Veihjelp omfatter.)