ELV-DIREKTIVET

I samsvar med ELV-direktivet om utrangerte kjøretøy har også Volvo-eiere plikt til å resirkulere biler som tas ut av bruk.


Tilbakelevering av bilen og utbetaling av vrakpant er tilgjengelig for alle kjøretøy uavhengig av alder. Som definert i loven vil gratis tilbakelevering tilbys ved følgende betingelser:

  • Kjøretøyet leveres til et gjenvinningsmottak
  • Kjøretøyet inneholder alle hovekomponenter, spesielt motor, girkasse, karosseri, hjul og katalysator (om opprinnelig montert)
  • Ikke noe ekstra avfall ligger i kjøretøyet (for eksempel husholdnings- og hageavfall, osv.)

Bilen din vil bli resirkulert for å oppfylle målene for gjenbruk og resirkulering i ELV-direktivet om utrangerte kjøretøy. Vi vil forsikre oss om at batterier som fjernes fra et Volvo-kjøretøy behandles riktig og resirkuleres når de ikke lenger er i bruk.

I samsvar med kravene til det europeiske batteridirektivet har Volvo systemer på plass som sikrer at batteriene som fjernes fra kjøretøyet kan resirkuleres uten kostnader for eier.

  • Bil-batterier – oppstarts batterier, f.eks. 12V bilbatteri. Det finnes gode etablerte systemer for resirkulering av bilbatterier.
  • Industrielle batterier – batterier som gir kraft til et elektrisk kjøretøy. Volvo har systemer på plass som sikrer at batterier fjernet fra et elektrisk kjøretøy kan resirkuleres uten kostnader for eieren.